Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Od 1 września 2015r. w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego o profilu lekkoatletycznym. Głównym celem utworzenia szkoły Mistrzostwa Sportowego było wzbogacenie oferty edukacyjno-sportowej dla uzdolnionej sportowo młodzieży, która chciałaby rozwijać swoje umiejętności lekkoatletyczne.

W ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego uczeń może uczęszczać do wybranego przez siebie technikum. Szkoła umożliwia uczniom nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik co pozwala zdobyć atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Dzięki tej klasie uczeń nabywa umiejętności zawodowe oraz realizuje się sportowo. Uczniowie uczęszczający do Szkoły Mistrzostwa Sportowego będą mieli zapewniony wysoki poziom kształcenia, profesjonalną kadrę pedagogiczną i szkoleniową, 16 godzin zajęć wychowania fizycznego oraz nowoczesną bazę sportową do realizacji procesu szkoleniowego.