Regulamin X Grand Prix Radomia

X BIEGOWE GRAND PRIX RADOMIA VERONI ACTIVE CUP 

I.CEL IMPREZY
-Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
-Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia
i Powiatu Radomskiego.

 1. ORGANIZATOR
  Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”

 

III. Współorganizatorzy

Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego

Urząd Marszałkowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu

 1. WYKAZ IMPREZ X BIEGOWEGO GRAND PRIX RADOMIA
  1. 20-05-2018 r. – Biegamy nad Zalewem                (ul. Krasickiego)
  2. 16-06-2018 r. – Biegamy nad Zalewem                                          (ul. Krasickiego)
  3. 16-09-2018 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego                  (ul. 25 Czerwca)
  4.  07-10-2018 r. – Biegamy nad Zalewem                                          (ul. Krasickiego)

  V. TRASY BIEGÓW
  Bieg 1,2,4 – trasa wokół zalewu Borki
  Bieg 3     –  alejki parkowe przy Zespole Szkół Samochodowych

  VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY – Uwaga w dniu 16.06.2018 r zmiana godzin rozgrywania zawodów.
  15.00 – otwarcie biura zawodów,
  16.00 – start biegów dla dzieci

16.45 – start biegu kobiet
17.55 – start biegu mężczyzn
18.30 – dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

 1. Biegi kobiet i mężczyzn.
  Dystanse: 2,5 ÷ 7 km – kobiety,   5 ÷ 10 km – mężczyźni
  2. Biegi dla dzieci i młodzieży.
  Dystanse : od 100m przedszkolaki do 1000 m szkoły gimnazjalne
 2. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
  Kontakt:
  – tel. 501 537 778
  – e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl
  Zgłoszenia: w biurze zawodów

 

VII.KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
– open kobiet i mężczyzn
– wiekowych: K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat)
dzieci i młodzież:
przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria – gimnazja (dziewczęta i chłopcy klasyfikowani będą osobno).

VIII. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Radomia według zasady:
– ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów. W klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.

IX. NAGRODY

Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
– kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary
– kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – statuetki lub puchary
– biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary i  medale dla każdego uczestnika.

X. UCZESTNICTWO
– do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia;
– młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w jednym biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
– zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed pierwszym biegiem, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
– pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Biegowego Grand Prix Radomia
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co  potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia

 1. SPRAWY FINANSOWE
  – koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
  – opłaty startowe –wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu;
– uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;