Obozy, zgrupowania i przygotowania……………
3 września 2018
Platynowy Bieg Urodzinowy w ramach Grand Prix Radomia Veroni Active Cup.
8 września 2018

Regulamin Grand Prix Radomia Veroni Cup 15.09.2018 r.

 

 

 

X BIEGOWE GRAND PRIX RADOMIA VERONI ACTIVE CUP 

 PLATYNOWY BIEG URODZINOWY

I.CEL IMPREZY
-popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
-propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia
i Powiatu Radomskiego.

 

 1. ORGANIZATOR
  Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”

Fitness i Kręgielnia Platinium

 

III. Współorganizatorzy

Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego

Urząd Marszałkowski

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

 

 1. WYKAZ IMPREZ X BIEGOWEGO GRAND PRIX RADOMIA
  1. 20-05-2018 r. – Biegamy nad Zalewem                (ul. Krasickiego)
  2. 16-06-2018 r. – Biegamy nad Zalewem                                          (ul. Krasickiego)
  3. 15-09-2018 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego +Platynowy Bieg Urodzinowy – start wspólny

                          (ul. 25 Czerwca – Park Leśniczówka)
          4.  07-10-2018 r. – Biegamy nad Zalewem                                          (ul. Krasickiego)

 1. TRASY BIEGU i DYSTANS

– dorośli dystans  5 km  – alejki w Parku Leśniczówka ul 25 Czerwca

– biegi dzieci i młodzieży od 100 m przedszkolaki do gimnazjum 1000m – Park Leśniczówka

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY na dzień 15.09.2018 r
14.00 – otwarcie biura zawodów,
15.00 – start biegów dla dzieci

15.30 – start biegu kobiet
16.00 – start biegu mężczyzn
16.40 – wręczenie nagród biegów dzieci i dorosłych

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

 

 1. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
  Kontakt:
  – tel. 501 537 778
  – e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl

Informacje na stronie www.radombiega.pl
Zgłoszenia: w biurze zawodów w dniu startu.
 

VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
– open kobiet i mężczyzn
– wiekowych: K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat)
dzieci i młodzież:  przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria – (III gimnazjum, 7 i 8 klasa)

VIII. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Radomia według zasady:
– ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów. W klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.
Dodatkowa klasyfikacja dla zawodników open dla zawodników zgłoszonych na Platynowy Bieg Urodzinowy

 1. NAGRODY

Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
– kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary i nagrody
– kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – statuetki lub puchary oraz nagrody
– biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary i  medale dla każdego uczestnika.

–  nagrody w kategorii  dla najlepszych klubowiczów ufundowane przez Fitness Platinium

X. UCZESTNICTWO
– do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia;
– młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w jednym biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
– zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed pierwszym biegiem, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
– pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Biegowego Grand Prix Radomia – dotyczy także uczestników Platynowego Biegu Urodzinowego.
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co  potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia

 

 1. SPRAWY FINANSOWE
  – koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
  – opłaty startowe –wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu;
– uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

– biegi w ramach Grand Prix Radomia i Platynowego Biegu Urodzinowego mają wspólny start i zawodnicy klasyfikowani są we wszystkich kategoriach.

Komentarze są wyłączone.